سامانه آموزشیار

سامانه آموزشیار

با توجه به راه اندازی سامانه آموزشیار، دانشجویان عزیز به وبسایت زیر مراجعه نموده و طبق راهنمای مندرج در سایت وارد صفحه شخصی خود شوند؛ http://edu.iau.ac.ir

http://khamenehiau.ac.ir/wp-content/uploads/2020/09/kh3.mp4بازدید ها:

نظرات بسته شده است.