• پیوند ها

  ورود به وبسایت آموزش مجازی واحد خامنه

  ورود به وبسایت آموزش مجازی واحد خامنه

  دانشجویان و اساتید محترم واحد خامنه می توانند از طریق پیوند زیر وارد وبسایت آموزش مجازی واحد خامنه شوند.

  http://lms35.iauec.ac.ir/login/index.php  بازدید ها:

  نظرات بسته شده است.