رشته های موجود — واحد خامنه

 • پیوند ها

               رشته های موجود

  کارشناسی ناپیوسته:

  حسابداری

  معماری

  مهندسی تکنولوژی برق – شبکه های انتقال

  مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید

  مهندسی تکنولوژی ساختمان

  مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

  مهندسی تکنولوژی عمران – عمران

  مهندسی تکنولوژی کنترل-فرآیند

  مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

  مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

  مدیریت بازرگانی

  کارشناسی پیوسته

  حسابداری

  حقوق

  روانشناسی

  علوم سیاسی

  مدیریت امور بانکی

  مدیریت بازرگانی

  مدیریت بیمه

  مدیریت مالی

  مهندسی برق

  مهندسی شیمی

  مهندسی مکانیک

  کاردانی ناپیوسته

  تربیت معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی

  حسابداری

  مدیریت دولتی

  نرم افزار کامپیوتر

  هنرهای تجسمی – گرافیک

  کاردانی پیوسته

  الکتروتکنیک – برق صنعتی

  الکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی

  تربیت بدنی

  حسابداری

  ساخت و تولید – قالبسازی

  کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر

  مکانیک خودرو

  نقشه کشی معماری – معماری