به وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه خوش آمدید

دانشجویان عزیز انتخاب واحد نیمسال اول 94 از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخه 17 شهریور تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخه 25 شهریور از طریق سایت دانشگاه برای کلیه دانشجویان می باشد.شروع کلاسها از روز شنبه مورخ 28 شهریور خواهد بود.

 

ورود به سیستم اطلاع رسانی آموزشی ورود به وب سایت اصلی واحد خامنه ورود به سیستم پست الکترونیکی
     
  برای ورود به سیستم از داخل دانشگاه از پیوند های زیر استفاده نمایید  
ورود به سیستم اطلاع رسانی آموزشی
ورود به وب سایت اصلی واحد خامنه
ورود به سیستم پست الکترونیکی