به وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه خوش آمدید

دانشجویان عزیز جهت انتخاب واحد ترم تابستان از مورخه 94/03/27 تا 94/04/02 به سایت مراجعه نمایید .شروع کلاسها از 3 تیر زمان حذف و اضافه 94/04/07 و 94/04/08 و امتحانات از 1 شهریور تا 10 شهریور می باشد

 

ورود به سیستم اطلاع رسانی آموزشی ورود به وب سایت اصلی واحد خامنه ورود به سیستم پست الکترونیکی
     
  برای ورود به سیستم از داخل دانشگاه از پیوند های زیر استفاده نمایید  
ورود به سیستم اطلاع رسانی آموزشی
ورود به وب سایت اصلی واحد خامنه
ورود به سیستم پست الکترونیکی